Fotoreportage

West-Vlaamse Rally-Vrienden

Zoektochtenclub

Fotoreportages zoals van de WRV-feestdag zijn in het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving aan vrij strenge regels gebonden. Wij publiceren hierna de reportage met de nadrukkelijke mededeling dat iedereen het recht heeft een foto te laten verwijderen. Hiertoe volstaat een eenvoudige vraag aan onze webmaster.