WRV - tijdschriftartikel.
Om terug te keren naar het verwijzend menu deze pagina afsluiten.

 

Romeinse cijfers.

Romeinse cijfers worden rallytechnisch steeds aanzien als de desbetreffende letters uit ons alfabet.

Het is enkel wanneer de inrichter zijn vraag of opdracht op zulke wijze formuleert of uit zijn voorafgaande of navolgende toelichtingen mocht blijken dat hij hier werkelijk Romeinse cijfers of getallen bedoelt, dat de deelnemer mag aannemen dat het wel degelijk om cijfers gaat en niet om bepaalde letters.

VB.

In een vraag over Romeinse cijfers mag I wel als Romeins cijfer beschouwd worden, evenals de andere aangenomen cijfers: V, X, L, C, D en M.

Als op een gevel “ MDCCLVII “ te lezen staat, dan is het onjuist te stellen dat men dit eveneens als “ MdcCLXVii “ zou mogen interpreteren.

Hierbij geven wij U de enige ( geldige ) Romeinse cijfers die er zijn:

M = 1000
D = 500
C = 100
L = 50
X = 10
V = 5
I = 1

ROMEINSE CIJFERS berekenen en omzetten:

http://home.scarlet.be/~ping0803/RomGetal/info.htm


Chronogrammen.

In nauw verband met de Romeinse cijfers, staan de zogenaamde chronogrammen of jaarverzen. Dit zijn teksten waarin een jaartal is verwerkt. In de loop der tijden is men ook aan andere lettertekens dan deze overeenstemmend met de klassieke Romeinse cijfers, waarden gaan toekennen.
Wij noemen ze: J – Y – U – W.

Daarom hierna opsomming van de waarde die ALLEEN in chronogrammen aan de in aanmerking te nemen letters ( meestal groter of in een andere kleur afgebeeld ) moet worden toegekend:

I en J = 1

L = 50

Y = 2

C = 100

V en U = 5

D = 500

X en W = 10

M = 1000

CHRONGRAMMEN berekenen en omzetten:

http://home.scarlet.be/~ping0803/RomGetal/chronogram.htm