WRV - tijdschriftartikel.
Om terug te keren naar het verwijzend menu deze pagina afsluiten.

 
Zeven, zeven, zeven en nog eens zeven.
 

7 dagen in de week

In Prisma lees je nog steeds dat maandag de tweede dag van de week is. Een conventie uit 1976 (Genève) zegt dat maandag de EERSTE dag van de week is. Zo ziet men het tegenwoordig ook in zoektochten.

7 tonen in de toonladder

De ‘diatonische’ (zeg maar: de meest gewone) toonladder:

do (of ut), re, mi, fa, sol, la, si

7 halswervels

Genummerd van C1  tot C7. De bovenste halswervel (C1)  wordt ook ATLAS genoemd, de tweede (C2) AXIS  of  DRAAIER.

7 kleuren v/d regenboog

rood, oranje, groen, geel, blauw, indigo, violet ( ROGGBIV)

7 sacramenten

Doopsel, vormsel, communie (sacrament des altaars) , biecht (boetesacrament), ziekenzalving (heilig oliesel), priesterwijding, huwelijk.

7 klassieke wereldwonderen

Hangende tuinen in Babylon, Egyptische piramiden (vooral Cheops), tempel van Artemis in Efeze, beeld van Zeus in Olympia, vuurtoren van Alexandrië, Kolossus van Rhodos, mausoleum in Halicarnassus (Bodrum, Turkije,  gebouwd door Artemisia voor Maussollos.)

7 vrije kunsten ( Artemis Liberales)

Grammatica (spraakkunst), retorica (redekunst), dialectica (redeneerkunde), aritmetica (rekenkunde), geometrie (meetkunde), astronomie (sterrenkunde), muziek.

7 heuvels van Rome

Aventinus, Caelius, Capitolinus, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis, Viminalis. (Vaticanus en Janiculum zijn ook heuvels in Rome  maar horen NIET bij de 7 heuvels waarop Rome gebouwd werd)

7 werken van barmhartigheid

De hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de gevangenen bezoeken, de zieken verzorgen, de doden begraven.

7 geestelijke werken van barmhartigheid

Bidden voor levenden en overledenen, onrecht verdragen, bedroefden troosten, beledigingen vergeven, de onwetenden beleren, zondaars vermanen, goede raad geven in moeilijke tijden.

7 hoofdzonden

Hovaardigheid, onkuisheid, gierigheid, nijd, gramschap, gulzigheid, traagheid.

7 gaven van de Heilige Geest

Inzicht, wijsheid, raad, sterkte, kennis, vroomheid, ontzag voor God.

7 Griekse wijzen

Bias, Chilo, Cleobulus, Periander, Pittacus, Solon, Thales.

7 smarten van Maria

Profetie van het lijden door Simeon, Vlucht naar Egypte, zoekraken van Jezus in de tempel, ontmoeting kruisdragende Jezus, Maria onder het kruis, de kruisafname, begrafenis van Jezus.

7 vreugden van Maria

Blijde boodschap (annunciatie), bezoek van Elisabeth, geboorte van Jezus, aanbidding der drie koningen, verrijzenis van Christus, Pinksterfeest, Hemelvaart van Maria

7 gekende werken van Sophocles

Koning Oedipus, Antigone, Electra, Oedipus in Colossus, Atlas, De Trachinische vrouwen, Philoctetes.

7 geboorteplaatsen van Homerus

Niet minder dan 7 steden of plaatsen worden soms vermeld als geboorteplaats van Homerus...: Argos, Athene, Chios, Colophon, Rhodos, Salamis, Smyrna.

De G7 ... (volgens VD)

Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië,  Italië, Japan, VS.

7 Plejaden

(Zeven dochters van Atlas die als goden aan de sterrenhemel geplaatst werden – het Zevengesternte) Elektra, Celaeno, Taugete, Malkuone, Maja, Merope, Sterope.

En verder... 7 zendbrieven in het Nieuwe Testament, 7 antifonen in de vespers van 17-23 december, zeven scheepsgerechten (aardappelen, rijst, boter, stokvis, augurken, meel, uien), 7 koningen die ten strijde trokken tegen Thebe (o.a. Adrastus, Amphiaraüs, Hippomedon, Tydeus..), 7 armen aan de menora (kandelaar), 7 vette jaren maar ook 7 magere, 7 kruiswoorden van Jezus...

                                                                                                                                                     Willy Elst