Basisregels

De basis van de zoektochtreglementen werd vele jaren geleden gelegd door de VRB (Vlaamse Rallyrijders Bond) , later hernoemd tot VZV (Vlaamse Zoektochtvereniging).

Na jarenlang overleg met de andere zoektochtenclubs  is er sinds 2019 een nieuwe geheel herziene  brochure met reglementen en afspraken beschikbaar!           Ga dit zeker lezen en eventueel ook downloaden want de afspraken worden jaarlijks herzien !